test2

Dolní Věstonice

test2

UBYTOVACÍ ŘÁD – Apartmán Dobrý bydlo Dolní Věstonice

Provozovatel: David Filip

Provozovna: Apartmány Dobrý Bydlo, Dolní Věstonice 34

Telefon: +420 602 406 810
E-mail: dobrybydlofilipda@seznam.cz

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

V apartmánu je ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení
občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti a jeho pobyt
je evidován v ubytovací knize.
Host, který převezme klíče od apartmánu, kolárny, sklepního boxu bere na vědomí tento
ubytovací a požární řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním souhlas.

II. Práva a povinnosti hosta

Host má právo užívat prostory určené k ubytování po dobu, kterou sjednal při objednávce.
Apartmány jsou připraveny od 15 hodin, poslední den pobytu host uvolní apartmán nejpozději
do 10 hodin, pokud nebylo sjednáno jinak. Ubytovaný host není oprávněn umožnit
přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeni a neuhradili poplatek za
ubytování.
Host nesmí bez souhlasu majitele přemisťovat nábytek v interiéru. Odnášet jakékoli vybavení
z prostor určených k ubytování. Používat v prostorách určených k ubytování vlastní
spotřebiče vyjma spotřebičů sloužící k osobní hygieně a nabíjecích zařízení a dětských
chůviček. Za použití povolených spotřebičů odpovídá host a ručí za jakékoliv škody
způsobené jejich provozem.
Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí kouřit ve vnitřních prostorách určených
k ubytování, na pokojích jsou instalovány hlásiče kouře
Po příjezdu je host povinen se v prostorách apartmánu udržovat ubytovací i přilehlé prostory
v čistotě. Po skončení pobytu předat klíče. Za ztrátu klíče od vchodu do apartmánu, sklepního
boxu nebo do kolárny je povinen uhradit částku 500,- Kč / za 1 kus.
V době od 22 hod do 7 hod je host povinen udržovat noční klid.
Hosté jsou povinni před odjezdem umýt nádobí a zařadit nádobí do příslušných skříněk
kuchyňské linky. Prostor lednice jsou povinni vyklidit a nezanechávat tam zbylé jídlo.

Rovněž jsou povinni vynést odpad a umístit ho do příslušných popelnic dle charakteru –
komunální odpad, sklo, papír a plast.
Chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
Při pobytu s dětmi jsou za činnost svých dětí zodpovědní rodiče, rodiče mají povinnost zajistit
ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny
udržovat osobní hygienu. Použití venkovního bazénu je na vlastní nebezpečí!
Domácí zvířata a mazlíčci jsou v apartmánu zakázáana!

III. Náhrada škody

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se
náhrady za škody rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta. Host je povinen uhradit
případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady
ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené
k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že
škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta z apartmánu při nevhodném
chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno
narušování soukromí ostatních hostů či vulgární chování.
Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů.
Parkování vozidel je umožněno pouze na vyhrazeném parkovišti před ubytovacím zařízením.
Provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel
doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených
k ubytování.
Kola budou umístěny v prostoru k tomu určeném, tento objekt je povinnen host po použití
uzamknout. Kola nenoste do apartmánu!

DO 60 dni před příjezdem bez storno poplatků.
59 – 30 dní před příjezdem -25% ceny objednaných služeb at..

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová volání: 112
První pomoc: 155
Hasiči: 150
Police: 158
Majitel objektu +420 602 406 810

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v tomto ubytovacím řádu.

Přejeme Vám příjemný pobyt!

Napsat komentář